ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท แมททีเรียลเวิลด์ จำกัด

20180209113931799

บริษัทฯ แมททีเรียลเวิลด์ จำกัด เราเป็นผู้นำสินค้าเพื่อการโลจิสติกส์ การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ และคลังสินค้าทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง อย่างครบวงจร เรามุ่งเน้นทางด้านคุณภาพ ความสะดวกและความปลอดภัยของคนทำงานมากที่สุด เพื่อสร้างมาตรฐานการโลจิสติกส์อย่างสากล และบริษัทฯยังให้ความสำคัญกับบริการหลังการขาย ที่มีสายด่วน Hot Line 24 ชั่วโมง คอยตอบคำถามและรับเรื่องราว โทร 062-6059111 , 062-6059222 ได้ทุกวันไม่มีวันหยุด ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า "A Service Above Sales Company"

ทำไมต้องเลือกเรา ?

เพราะเราบริการเหนือการขาย

บริษัทชั้นนำในการจัดหาวัสดุ และระบบที่มุ่งเน้นกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนมากที่สุด ธุรกิจของเราครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่การผลิตจนถึงการบรรจุ การจัดเรียงบนพาเลท คลังสินค้า การขนถ่ายวัสดุ การโหลด และการรักษาความปลอดภัยสินค้าในระหว่างการขนส่ง มุ่งเน้นสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยทั้งระบบ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ แมททีเรียลเวิลด์ จำกัด เราเป็นผู้นำสินค้าเพื่อการโลจิสติกส์ การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ และคลังสินค้าทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง อย่างครบวงจร เรามุ่งเน้นทางด้านคุณภาพ ความสะดวกและความปลอดภัยของคนทำงานมากที่สุด เพื่อสร้างมาตรฐานการโลจิสติกส์อย่างสากล และบริษัทฯยังให้ความสำคัญกับบริการหลังการขาย ที่มีสายด่วน Hot Line 24 ชั่วโมง คอยตอบคำถามและรับเรื่องราว โทร 062-6059111 , 062-6059222 ได้ทุกวันไม่มีวันหยุด ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า "A Service Above Sales Company"

+

Project successful

+

Adwards Winning

+

Professional Agen

What are you looking for ?