ABSORBENT PAD / SPILL KIT CART อุปกรณ์ดูดซับสารเคมี

ใช้สำหรับดูดซับสารเคมีที่อันตรายได้ทั้งกรดและสารกัดกร่อน น้ำมัน หรือของเหลวอื่นๆ ที่หก รั่วไหล ใช้ได้กับพื้นผิวหลายรูปแบบ หรือใช้รองอุปกรณ์ที่เปื้อนสารเคมี สามารถดูดซับสารเคมีที่มีอันตรายได้ ลดการสัมผัสโดยตรง มีทั้งแบบหมอน แบบถุง และแบบแผ่นหนา/บางให้เลือกตามประเภทการใช้งาน

รถเข็นสำหรับเก็บอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ พร้อมชุดแผ่นดูดซับสารเคมี

ประกอบไปด้วย

ABSORBENT PAD แผ่นดูดซับสารเคมี/น้ำมัน

What are you looking for ?