การบริการเหนือการขาย

Service Center and Customer’s personal assistant

เป็นศูนย์กลางในการให้บริการและเป็นเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวของลูกค้า

Service Hotline 24 hr. / 365 Days.

มีเจ้าหน้าที่ดูแลผ่านช่องทาง Service Hotline ทั้ง 2 เลขหมาย ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 062-6059111 , 062-6059222

Immediate response & Effective connector

ประสานงานที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

Follow up & Update progress

ติดตาม อัพเดต ความคืบหน้าของงาน

Get Customer Feedback

รับข้อเสนอแนะ คำติชม จากลูกค้า

6 ขั้นตอน สู่ความประทับใจ

แม่นยำ ว่องไว พร้อมบริการ

What are you looking for ?