AIR CURTAIN ม่านอากาศ

ม่านอากาศเหมาะสำหรับการติดตั้งบริเวณเหนือประตูที่มีการ เข้า-ออก บ่อยครั้ง โดยตัวเครื่องจะสร้างกำแพงอากาศที่มองไม่เห็น เพื่อแบ่งแยกสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก การทำงานของม่านอากาศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ ระบบปรับอากาศ ป้องกันการหมุนเวียนอากาศภายในออกภายนอก และ ภายนอก ไหลเข้ามาภายใน เป็นการช่วยประหยัดพลังงานอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการป้องกัน ฝุ่น แมลง และกลิ่น โดยม่านอากาศสามารถติดตั้งได้ในหลากหลายพื้นที่ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรม

BB40 Series

BB40 Series (Stainless)

BB32 Series

BB60 Series

What are you looking for ?