BARRIER FOIL อลูมิเนียมฟอยล์ป้องกันสินค้า

อลูมิเนียมฟอยล์เพื่อการป้องกันสินค้าจากความชื้นหรือความเสียหายจากการกัดกร่อน หรือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดขณะขนส่ง สามารถใช้ได้กับเครื่องซีลความร้อนเพื่อความแน่นหนา

MODEL SIZE (m.)
P-1: Non Transparent 2.5 x 50
T-1: Transparent 1 x 100

What are you looking for ?