CARGO LIFT ลิฟท์ขนส่งสินค้าไฮดรอลิกส์

ลิฟท์ขนส่งสินค้า ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก เหมาะสำหรับใช้งานในคลังสินค้า สำหรับการขนถ่ายสินค้าระหว่างชั้นเพื่อลดการใช้กำลังคนในการยกสินค้าขึ้นที่สูง ติดตั้งโดยการยึดติดกับตัวอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัยคือจะไม่สามารถเปิดประตูได้ ถ้าตัวลิฟท์ทำงานอยู่ สามารถผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ

What are you looking for ?