CARRYING RAM อุปกรณ์เสริมรถฟอล์คลิฟท์ลักษณะแท่งเหล็ก

          อุปกรณ์เสริมรถฟอล์คลิฟท์ มีลักษณะเป็นแท่งเหล็ก ขนย้ายสินค้าโดนการเสียบแกนกลาง เหมาะสำหรับการขนย้ายสินค้าประเภทท่อ ขดลวด หรือสินค้าที่มีลักษณะมีแกนทะลุตรงกลาง สามารถรับน้ำหนักของสินค้าได้ถึง 80 ตัน

CRANE JIB

           เป็นอุปกรณ์เสริมรถฟอล์คลิฟท์โดยมีตะขอเกี่ยว ช่วยในการยกสิ่งของ ที่เชือก หรือสลิงผูกโยงได้

What are you looking for ?