FORK CLAMP อุปกรณ์เสริมรถฟอล์คลิฟท์ลักษณะส้อม

ใช้สำหรับการขนย้ายสินค้า โดยการการหนีบสินค้าและขนย้ายพาเลท ตัวงาสามารถเปิดออกได้ระหว่าง 75 – 220 เซนติเมตร เพื่อความเหมาะสมกับขนาดของสินค้าแต่ละประเภท และรับน้ำหนักได้ถึง 6,500 กิโลกรัม จึงไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนงาหรืออุปกรณ์เสริม เหมาะสำหรับสินค้าที่มีลักษณะเป็นก้อนเหลี่ยม

TURNTABLE FORK CLAMP

เป็นอุปกรณ์เสริมรถฟอล์คลิฟท์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยตัวงา สามารถหมุนได้ 45-90 ํ เพื่อใช้ให้เหมาะสมกับงานที่หลากหลาย เช่น ปรับระดับงาที่ 90 ํ เพื่อใช้หนีบจับสินค้าที่มีลักษณะเป็นกล่อง หรือ ปรับระดับงาที่ 45 ํ เพื่อใช้สำหรับเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีลักษณะเป็น ทรงกระบอก และปรับงาที่ระดับปกติ เพื่อใช้ยกพาเลท

PALLET TURNOVER CLAMP

ตัวจับหมุนพาเลทที่สามารถหมุนได้ถึง 180 ํ เพื่อใช้สำหรับเปลี่ยนถ่าย สินค้าจากพาเลทหนึ่งไปยังอีกพาเลท ช่วยในการเปลี่ยนถ่ายสินค้าได้ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยต่อสินค้า

ROTATING ROLL CLAMP อุปกรณ์เสริมรถฟอล์คลิฟท์สำหรับขนย้ายสินค้าลักษณะทรงกระบอก

สำหรับหนีบจับและยกสินค้าที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกหรือลักษณะแท่งกลม มีระยะเปิดออกได้ถึง 240 เซนติเมตร และหมุนได้ 360 องศา ตามความสะดวกต่อการใช้งาน ใช้สำหรับสินค้าประเภทม้วนกระดาษ หรือท่อขนาดใหญ่ เป็นต้น

BALE CLAMP อุปกรณ์เสริมรถฟอล์คลิฟท์สำหรับขนย้ายสินค้าลักษณะทรงเหลี่ยม

สำหรับหนีบจับและยกสินค้าที่มีลักษณะเป็นทรงเหลี่ยมหรือก้อนเหลี่ยม มีระยะเปิดออกได้ถึง 310 เซ็นติเมตร ตามความสะดวกต่อการใช้งาน ใช้สำหรับสินค้าจำพวกผ้า ผ้าดิบ หรือกระดาษรีไซเคิล เป็นต้น

CARTON CLAMP อุปกรณ์เสริมรถฟอล์คลิฟท์สำหรับขนย้ายสินค้าขนาดสูงใหญ่

ตัวหนีบจับมีความสูงถึง 120 เซนติเมตร จึงเหมาะสำหรับหนีบจับและยกสินค้าที่มีทรงเหลี่ยมขนาดสูงใหญ่ หรือสินค้าที่มีการจัดเรียงซ้อนกันตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป มีระยะเปิดออกได้ถึง 167 เซนติเมตร และรับน้ำหนักได้ถึง 2,000 กิโลกรัม

DRUM CLAMP อุปกรณ์เสริมรถฟอล์คลิฟท์สำหรับขนย้ายถัง

สำหรับยกย้ายถังน้ำมันหรือถังสารเคมีได้สูงสุดครั้งละ 4 ถังในเวลาเดียวกัน มีระยะเปิดออกได้ถึง 167 เซนติเมตร และรับน้ำหนักได้ถึง 2,000 กิโลกรัม เหมาะสำหรับอุตสาหรรมปิโตรเลียมและเคมี

What are you looking for ?