DOCK LEVELER สะพานปรับระดับ

อุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าเข้า-ออกพื้นที่สำหรับโรงงาน หรือคลังสินค้าขนาดใหญ่ ติดตั้งระหว่างอาคารเพื่อให้รถขนส่งจอดเทียบท่า ทำให้ การทำงานมีความรวดเร็วมีทั้งระบบ แมนนวล (Manual) และไฮดรอลิก (Hydraulic) สามารถปรับให้เข้ากับพื้นที่หน้างานได้

HYDRAULIC DOCK LEVELER สะพานเชื่อมขนถ่ายไฮดรอลิก

TELESCOPIC DOCK LEVELER

Dock Leveler ได้รับการออกแบบให้เชื่อมต่อแพลตฟอร์มและรถบรรทุกได้อย่างยืดหยุ่น ทำให้การขนถ่ายสินค้า เข้า-ออก จากตู้คอนเทนเนอร์ทำได้อย่างราบรื่น เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับคลังสินค้าและโรงงานโลจิสติกส์ที่ทันสมัย

สะพานปรับระดับพร้อมปากยืดสไลด์เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เครื่องปรับระดับเหล่านี้ใช้ในกรณีที่จำเป็นต้องจัดตำแหน่งขอบยางในตัวรถให้ แม่นยำมากเท่าที่จะเป็นไปได้ และสำหรับการบรรทุกด้านข้างของรถด้วย

STEEL PLATFORM DOCK LEVELER

MECHANICAL MANUAL BRIDGES สะพานท่าโหลด

สะพานปรับระดับโครงสร้างเหล็กเหมาะสำหรับพื้นที่ ที่ไม่สามารถ เจาะพื้นได้ ใช้การติดตั้งหน้าท่าโหลด หรือนอกอาคารได้สะดวก ไม่มีข้อจำกัดในการใช้งาน สามารถปรับระดับสะพานให้เหมาะสม กับความสูงของรถบรรทุก ทำให้ขนถ่ายสินค้าได้รวดเร็ว

สะพานโหลดระบบ (Manual) ใช้ติดตั้งบริเวณด้านหน้าท่าโหลดแบบ เปิด และสามารถใช้กับความสูงที่แตกต่างกันสูงสุดได้ถึง 360 มม. อุปกรณ์นี้ใช้กับรถขนส่งสินค้าที่มีขนาดความสูงที่ใกล้เคียงกัน

What are you looking for ?