EDGE OF DOCK LEVELER สะพานท่าโหลด

สะพานท่าโหลดสินค้าขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการขนถ่ายสินค้าในคลังสินค้าหรือโรงงานที่มีพื้นที่จำกัด โดยเชื่อมต่อระหว่างรถขนส่งสินค้าและแพลตฟอร์มของคลังสินค้า สามารถปรับระดับความสูงและต่ำได้ ติดตั้งง่ายและบำรุงรักษาง่าย

What are you looking for ?