FOLDABLE LARGE CONTAINER ลังพลาสติกขนาดใหญ่พับได้

ลังพลาสติกขนาดใหญ่พับได้ที่ช่วยในการ จัดเก็บ ขนส่ง เคลื่อนย้ายสินค้าในปริมาณมากและช่วยในการจัดระเบียบสินค้าให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน แข็งแรง ทนทานสูง ใช้งานได้ยาวนาน

FOLDABLE LARGE CONTAINER

FOLDABLE PLASTIC IBC FOR LIQUID

FOLDABLE PLASTIC LIGHT WEIGHT

FOLDABLE PLASTIC IBC FOR LIQUID

WOVENV FOLDABLE LARGE CONTAINER

 

LIQUID BOX

What are you looking for ?