HAND PALLET TRUCK รถลากพาเลท

รถลากพาเลท หรือ รถแฮนด์ลิฟท์ (Hand Lift) คือรถลากที่ถูกออกแบบมา เพื่อยกเคลื่อน ย้ายพาเลท ในการขนส่งสินค้า โดยใช้ตัวงาต่อกับที่จับปั๊มไฮโดรลิกเพื่อทุ่นแรงในการทำงาน งา จะทำหน้าที่ช้อนด้านล่างพาเลทหรือสินค้าเพื่อยก แล้วลากเคลื่อนย้ายวัตถุนั้นไปที่ต่างๆ เคลื่อนย้ายง่าย และรับน้ำหนักได้มาก รถลากพาเลทนั้นถูกนำมาใช้งานอย่างหลากหลายใน ธุรกิจคลังสินค้า

HAND PALLET TRUCK

HAND PALLET SUPER LOW

HAND PALLET SUPER LOW TRUCK (STAINLESS)

HAND PALLET TRUCK (GALVANIZES)

SCALE HAND PALLET TRUCK

HAND ELECTRIC PALLET TRUCK (LITHIUM NON BATERY)

ELECTRIC SCISSOR PALLET TRUCK รถลากพาเลทไฟฟ้าแบบขากรรไกร

รถลากพาเลทแบบไฟฟ้าขับเคลื่อน และยกงา ขึ้น-ลง เพื่อเคลื่อนย้ายพาเลท ด้วยไฟฟ้าทั้งหมดช่วยทุ่นแรงในการลากสิ่งของ และลดเวลาในการเคลื่อนย้าย ขากรรไกรช่วยรองรับน้ำหนักในขณะยก

HAND SCISSOR PALLET TRUCK (MANUAL)

HAND ELECTRIC SCISSOR PALLET TRUCK

ELECTRIC PALLET TRUCK รถลากพาเลทไฟฟ้า

รถลากพาเลทแบบไฟฟ้าขับเคลื่อนและการยกงา ขึ้น-ลง เพื่อเคลื่อนย้ายพาเลทด้วย ระบบไฟฟ้า ช่วยทุ่นแรงในการลากสิ่งของ และลดเวลาในการเคลื่อนย้าย

What are you looking for ?