ISO WALL แผ่นผนังสำเร็จรูป

แผ่นฉนวนสำเร็จรูป (ISO WALL) เป็นแผ่นฉนวนกันความร้อน ที่นิยมนำมาใช้เป็นผนังห้องต่างๆ เนื่องจากประสิทธิภาพในการควบคุมอุณหภูมิทั้งความร้อนและความเย็น นิยมใช้ในอุตสาหกรรม ห้องเย็น ห้องคลีนรูม รวมไปถึงคลังสินค้าที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิในการจัดเก็บสินค้า แผ่น ฉนวนสำเร็จรูปมีหลากหลายวัสดุ ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การใช้งาน

What are you looking for ?