LAMINATED ROOF FOIL ฉนวนกันความร้อน

เหมาะสำหรับใช้เป็นฉนวนหลังคา เป็นแผ่นสะท้อนแสงและกันความร้อน ฟอยล์ได้รับการ ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานสากล ดังนั้นจึงมีประสิทธิภาพสูงสุดใน การป้องกันความเสียหายจากสภาพอากาศเลวร้าย

What are you looking for ?