MAGIC PALLET WRAP ตาข่ายพันพาเลท

อุปกรณ์สำหรับใช้พันพาเลทสินค้าเพื่อลดต้นทุนของการใช้ฟิล์ม มีตัวล็อกเพื่อเพิ่มความแน่นหนา และมีป้ายสำหรับใส่ชื่อสินค้า ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี น้ำหนักเบา ใช้งานได้นานและสามารถใช้ซ้ำได้ และยังช่วยป้องกันสินค้าล้มเอียงหรือเกิดความเสียหาย

CARGO BELT เข็มขัดรัดสินค้า

เข็มขัดรัดสินค้าบนพาเลท ใช้งานง่าย ผลิตจากทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีนทอแบบไขว้ที่มีน้ำหนักเบา ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการขนส่งและการขนส่ง สำหรับป้องกันการโค่นล้มและสามารถยืดได้ตามขนาดของสินค้า และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

CARGO NET ตาข่ายคลุมสินค้า

ตาข่ายสำหรับคลุมสิ่งของให้อยู่เป็นกลุ่มก้อน ใช้งานง่าย และทำให้สินค้าปลอดภัยไม่กระจัดกระจาย เคลื่อนย้ายไป ที่ต่างๆ สามารถใช้กับสินค้าที่อยู่บนพาเลท สิ่งของสูงๆไม่ให้ตกหล่น หรือใช้กับท้ายกระบะรถเป็นต้น

What are you looking for ?