MOBILE RAMP สะพานโหลดสินค้าแบบเคลื่อนย้ายได้

สะพานโหลดสินค้าแบบเคลื่อนย้ายได้ ช่วยในการโหลดสินค้าทั้ง    พาเลทได้โดยง่าย ด้วยรถฟอล์คลิฟท์ให้มีความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว เหมาะสำหรับกรณีไม่มีท่าโหลดหรือพื้นที่จำกัด ผลิตจาก Galvanized Grating แบบโปร่ง ลดการไหลของ รถได้อย่างดีสามารถปรับระดับได้ 1,200 – 1,650 มม. ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า และระบบแมนนวล (manual) สำรอง กรณีไฟดับรองรับน้ำหนักได้มากถึง 8-12 ตัน

สำหรับพื้นที่จำกัดหรือไม่มีท่าโหลด

รับน้ำหนักได้มากถึง 12 ตัน

มีทั้งพลังงานไฟฟ้าและแมนนวล

ผลิตจาก Galvanized Grating

แบบโปร่ง

What are you looking for ?