MANAUL WARPPING MACHINE

เครื่องพันฟิล์มขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายเหมาะสำหรับการเคลื่อนย้าย เพื่อพันฟิล์มในหลายพื้นที่

MARATHON เครื่องพันฟิล์มแบบเดินตาม

เครื่องพันฟิล์มพาเลทแบบเดินตาม เคลื่อนย้ายสะดวก ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สำหรับพันสินค้าเพื่อการขนย้ายและการขนส่งหรือจัดเก็บในคลังสินค้า รวมถึงป้องกันความชื้น ฝุ่นละออง และการล้มกระแทก

What are you looking for ?