PALLET TOP FRAME แท่นรองบรรจุภัณฑ์

ปกป้องผลิตภัณฑ์ระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง อำนวยความสะดวกในการวาง ทับซ้อน และเพิ่มความแข็งแรงให้กับสินค้า เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ขวดแก้ว และพลาสติก

What are you looking for ?