PLASTIC PALLET พาเลทพลาสติก รุ่น One Way Export Series

พาเลทพลาสติกที่ใช้สำหรับขนส่ง โดยเฉพาะการส่งออก นิยมใช้ในอุตสาหกรรม หลากหลายประเภท สอดคล้องกับกฏระเบียบทางสิ่งแวดล้อมสำหรับการนำเข้า สินค้าในแต่ละประเทศ มีความแข็งแรง ทนทาน

PLASTIC PALLET พาเลทพลาสติก รุ่น Medium Duty Series

พาเลทพลาสติกสำหรับการจัดเก็บสินค้าน้ำหนักปานกลางให้เป็นระเบียบบนพื้นที่ จำกัดให้เป็นกลุ่มก้อน สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งหมดบนพาเลทได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากขึ้นเมื่อใช้กับรถโฟล์คลิฟท์ นิยมใช้กับอุตสาหกรรมทุกประเภทโดยเฉพาะ อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น

พาเลทพลาสติก รุ่น Heavy Duty Series

พาเลทพลาสติก สำหรับงานหนัก จัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบอยู่บนพื้นที่ จำกัดเป็นกลุ่มก้อนช่วยประหยัดพื้นที่ มีความแข็งแรง เคลื่อนย้ายสะดวก เหมาะกับอุตสาหกรรมที่มีการยกสินค้าที่มีน้ำหนักมาก

PLASTIC PALLET พาเลทพลาสติก รุ่น Light Duty Series

เหมาะสำหรับงานเบา (ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม)

PLASTIC PALLET พาเลทพลาสติก รุ่น Hygiene Series

สำหรับสินค้าที่ต้องมีการควบคุมการปนเปื้อนพิเศษ ตามมาตรฐาน HACCP และ GMP เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมประเภท เช่น การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยา

PLASTIC PALLET พาเลทพลาสติก รุ่น Automatic Storage Retrieval System & Metal Reinforce Series

พาเลทพลาสติกรองรับการใช้งานกับระบบอัตโนมัติ เช่น คลังสินค้าที่ใช้ สายพานการเคลื่อนย้ายพาเลทไปตามจุดต่างๆ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม ประเภท อะไหล่และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร เครื่องดื่ม และเคมีภัณฑ์

PLASTIC PALLET พาเลทพลาสติก รุ่น Jumbo Series

พาเลทพลาสติกที่มี ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ มีความแข็งแรง เพื่อการจัดเก็บสินค้าให้ เป็นระเบียบอยู่บนพื้นที่จำกัดเป็นกลุ่มก้อน ช่วยประหยัดพื้นที่รองรับน้ำหนักได้ ถึง 2,000 กิโลกรัม

What are you looking for ?