PVC STRIP CURTAIN ม่านริ้วพลาสติก

ม่านริ้วพลาสติกอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น โรงงานผลิตอาหาร คลังสินค้าห้องเย็น และบริเวณที่ต้องการกั้นพื้นที่ระหว่างส่วนงานการผลิตและพื้นที่บรรจุสินค้ามี หลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ใช้งาน ช่วยป้องกันฝุ่น แมลง ลดเสียง รบกวน นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมอุณหภูมิ และช่วยประหยัดพลังงาน

What are you looking for ?