RACK GUARD อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยในโรงงาน

อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย และลดความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สินเพื่อ ไม่ให้เครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานปลอดภัยจากการชน ช่วยดูดซับแรงกระแทก ที่เกิดจากการชน เหมาะสำหรับคลังสินค้า ขนส่งหรือโรงงานที่มีการทำงาน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ วัสดุทำจาก พอลิเมอร์เกรดพิเศษ มีความยืดหยุ่น และทนทานสูง

BOLLARD

RACK GUARD

ออกแบบมาเพื่อป้องกันโครงสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ จากอุบัติเหตุ ที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นอุปกรณ์ป้องกันหรือเป็นไกด์ ไลน์สำหรับ รถฟอล์คลิฟท์ และพนักงาน

ออกแบบมาเพื่อป้องกันเสาของชั้นวางสินค้าทั้งด้านหน้าและ ด้านข้าง จากรถขนส่งภายในอาคาร

iFLEX RAIL COLUMN GUARD & GUARD+

iFLEX HEIGHT RESTRICTOR

ออกแบบมาเพื่อป้องกันเสาโครงสร้างภายในและภายนอกอาคาร สามารถออก แบบให้เข้ากับขนาดของเสาเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดรถฟอล์คลิฟท์ ขณะปฏิบัติงาน

ออกแบบมาเพื่อป้องกันวงกบประตู และโครงสร้างของประตูจากการชนของ รถฟอล์คลิฟท์ และรถยกประเภทอื่นๆ

SINGLE / DOUBLE TRAFFIC BARRIER

DOUBLE TRAFFIC BARRIER

ออกแบบมาเพื่อกั้นพื้นที่ ป้องกันโครงสร้างอาคาร พนัง กำแพง หรือ เครื่องจักร จากรถที่ใช้ขนส่งภายในพื้นที่อาคาร โรงงาน ในระดับความสูงที่ไม่มาก

ออกแบบมาเพื่อกั้นพื้นที่ ป้องกันโครงสร้างอาคาร พนัง กำแพง หรือ เครื่องจักร จากรถที่ใช้ขนส่งภายในพื้นที่อาคาร โรงงาน ในระดับความสูงที่ไม่มาก และให้ความปลอดภัยที่มากกว่าด้วยการป้องกันเพิ่มเป็น 2 เท่า

PEDESTRIAN BARRIER

RACKEND BARRIER

 

ออกแบบมาเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงานและคนขับรถ อุปกรณ์นี้มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อใช้ในการดูดซับแรงกระแทก นอกจากนี้ยัง สามารถใช้เป็นตัวแบ่งเขตระหว่างทางเดินรถและการเดินปฏิบัติงาน

ออกแบบมาเพื่อป้องกันจุดสิ้นสุดของชั้นวางสินค้า โดยเฉพาะในบริเวณ ที่มีการเลี้ยว หรือเป็นทางเดินรถที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดการชน

TRAFFIC BARRIER+ / FORKGUARD

แผงกั้นทางเดินรถ ออกแบบเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน โครงสร้างอาคาร หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งในพื้นที่จากการชนหรือกระแทก

FORKGUARD

ออกแบบมาเพื่อป้องกันอันตรายจากมุม หรือ พื้นที่แคบ จากการชนของ รถฟอล์คลิฟท์ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นส่วนช่วยป้องกันผู้ปฏิบัติงาน และ พื้นที่ทางเดินภายในโรงงาน หรือคลังสินค้า

What are you looking for ?