SECTIONAL DOOR ประตูโหลดสินค้า

ประตูโหลดสินค้า หรือ Overhead Door เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้า มีระบบความปลอดภัยสูง มีหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับ การใช้งาน และโครงสร้างอาคารเลือกระบบการทำงานได้ทั้ง แมนวล และ อัตโนมัติ

จุดเด่น

มาตรฐาน GMP

ช่วยรักษาอุณหภูมิ

ความกว้างได้ตั้งแต่ 2-6 เมตร

What are you looking for ?