SEMI-AUTOMATIC WRAPPING MACHINE

เครื่องพันฟิล์มแบบกึ่งอัตโนมัติมีทั้งรูปแบบจานหมุน (Rotating Turnable machine) และแขนเหวี่ยง (Rotating arm machine)
เหมาะกับการติดตั้งบริเวณใดบริเวณหนึ่ง เพื่อนำสินค้ามาพันฟิล์ม

SYNTHESI - LOW PROFILE เครื่องพันฟิล์มกึ่งอัตโมมัติแบบมีทางลาด

เครื่องพันฟิล์มพาเลทกึ่งอัตโนมัติ สำหรับการใช้งานทั่วไป มีระบบยืดฟิล์มไฟฟ้าสามารถปรับความตึงของฟิล์มได้ตั้งแต่ 120-400% มีแผงควบคุมที่อยู่ด้านข้างตัวเครื่องพันพาเลท เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการควบคุมการทำงาน และสามารถตั้งโปรแกรมหรือรูปแบบการทำงานได้

SYNTHESI-TENSION เครื่องพันฟิล์มกึ่งอัตโมมัติ

เครื่องพันฟิล์มพาเลทกึ่งอัตโนมัติ สำหรับการใช้งานทั่วไป ใช้งานง่าย สามารถปรับความตึงของฟิล์มได้ มีแผงควบคุมที่อยู่ด้านข้างตัวเครื่องพันพาเลท เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการควบคุมการทำงาน และสามารถตั้งโปรแกรมหรือรูปแบบการทำงานได้

MYTHO เครื่องพันฟิล์มกึ่งอัตโมมัติ

เครื่องพันฟิล์มพาเลทกึ่งอัตโนมัติ สำหรับการใช้งานทั่วไป มีระบบยืดฟิล์มไฟฟ้าสามารถปรับความตึงของฟิล์มได้ตั้งแต่ 120-400% มีแผงควบคุมที่อยู่ด้านข้างตัวเครื่องพันพาเลท เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการควบคุมการทำงาน และสามารถตั้งโปรแกรมหรือรูปแบบการทำงานได้

What are you looking for ?