SAFETY EQUIPMENT อุปกรณ์ความปลอดภัย

         อุปกรณ์นิรภัย เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ลดการบาดเจ็บของผู้ปฏิบัติงาน และลดความ เสียหายของอุปกรณ์หรือสินค้าในพื้นที่ปฏิบัติงาน เหมาะสำหรับโรงงาน คลังสินค้าและการขนส่ง

–  เหมาะกับงานที่มีสารเคมีอันตราย

–  งานแพ็คสินค้าขนส่ง

– ทำจากวัสดุที่แข็งแรง ใช้งานได้ยาวนาน

What are you looking for ?