DRUM HANDLING อุปกรณ์ยกถัง

อุปกรณ์สำหรับยก-เทถังดรัมแบบมือโยก สามารถบังคับ และเคลื่อนที่ ได้ง่ายเหมาะสำหรับการเคลื่อนย้าย จัดวาง รวมถึงการถ่ายสินค้าจาก ถังดรัมสู่ภาชนะที่จัดเตรียมไว้

HAND DRUM LIFT อุปกรณ์ยกถังแบบเกี่ยวถัง

DRUM TILTING อุปกรณ์ยกเทถังดรัม

DRUM PALLETIZER อุปกรณ์ยกถัง

DRUM TRUCK รถเข็นถังดรัม

DRUM LIFTERS อุปกรณ์เสริมฟอล์คลิฟท์ยกถัง

        อุปกรณ์ต่อรถฟอล์คลิฟท์ เพื่อช่วยในการยก หรือจับถังดรัม เหมาะกับถังขนาด 200 ลิตร ทั้งถังดรัมเหล็ก และถังดรัมพลาสติก สามารถยกถังได้ สูงสุด 4 ถังพร้อมกันรับ น้ำหนักได้สูงสุด 500 กก. ต่อ 1 ถัง ทำให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย หรือถ่ายสินค้าจากรถบรรทุก หรือจัดเก็บสินค้าใน คลังสินค้า วัสดุตัวจับทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยมใช้งานได้ทนทานเหมาะกับถังดรัมลักษณะฝาเปิด

DRUM GRAB  อุปกรณ์เสริมฟอล์คลิฟท์ยกถัง

              อุปกรณ์ เสริมงารถฟอล์คลิฟท์ปากจับเป็นเหล็ก, ปากนกแก้ว เหมาะสำหรับยกถัง ขนาด 200 ลิตร เพื่อเคลื่อนย้าย และจัดเก็บถังดรัม คลังสินค้า ใช้งานง่าย เพียงแค่นำอุปกรณ์ต่อเข้ากับงาของรถฟอล์คลิฟท์ ลักษณะการยกจะหนีบบนปากถัง และประคองด้านข้าง สามารถใช้ได้ทั้งถังเหล็ก และถังพลาสติก

What are you looking for ?