REUSABLE PLASTIC FOLDING CRATE (RPC) ตะกร้าพลาสติกพับได้

ตะกร้าพลาสติกพับได้ ใช้ในการขนย้ายผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการเคลื่อนย้าย จากที่หนึ่งไปที่หนึ่งมีช่องระบายอากาศและให้น้ำไหลผ่าน เพื่อให้สินค้าคงความสดอย่างเป็นธรรมชาติ มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่สดใหม่

What are you looking for ?